Cele Fundacji

 Fundacja Atena zostala założona w 2013r. Głównym jej celem jest wsparcie dla mieszkańców regionu. Pragniemy dotrzeć także do grupy mieszkańców terenów wiejskich i małych miejscowości oraz do ludzi starszych, samotnych i zagubionych aby zaktywizować ich do działania.

Organizujemy spotkania, szkolenia, kursy, sympozja oraz konferencje z różnych obszarów tematycznych z naciskiem na edukację permanentną,  profilktykę zdrowotną, promocje regionu, ekologię, rozwój przedsiębiorczości. Bedziemy równiez organizować  imprezy kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe.

Zadaniem Fundacji będzie również aktywne promowanie darczyńcow, dzięki którym bedzie można zrealizować wszystkie postawione przez fundacje cele

Fundacja nie ogranicza swojego zakresu działania i będzie otwarta na realizację zadań
w pojawiających się na bieżąco problemach regionu.