Wieczór Kolęd w Gęsińcu

Link do nagrania z wydarzenia autorstwa Pana Jerzego Kulki: https://www.youtube.com/watch?v=RFVKMvwmQuM&feature=share