Zajęcia Qi Gong

Zajęcia QI GONG kierowane są do osób: z różnego rodzaju chorobami, bólami i dolegliwościami, w różnym stanie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, oraz do tych, którzy myślą o profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia bez względu na wiek i płeć. Jest to również oferta dla osób zainteresowanych samorozwojem i poznaniem siebie. Opisywane zajęcia wychodzą na przeciw osobom żyjącym w znacznym tempie i narażonym na codzienne dawki stresu. Wykonywane ćwiczenia rozluźniają całe ciało oraz uwalniają powstałe napięcia, wprowadzając harmonię między ciałem a umysłem.
Obecnie zajęcia są prowadzone we wtorki od godz. 14.00 w Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Częstocicach, w ramach projektu “Rozwińmy Skrzydła z Fundacją Atena” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z programu ASOS 2016.

qi gong 2

3

4

5

6

7

8