Muzykoterapia

Zespół „Skrzydła Ateny” powstał w lipcu 2015r, a iskrą do jego założenia była aktywizacja seniorów z gminy Wiązów, którą fundacja Atena prowadzi od 2013r. Wspólne śpiewanie wzmocniło nowe znajomości i połączyło mieszkańców z różnych miejscowości. Na scenie Zespół po raz pierwszy zadebiutował podczas Dożynek Gminnych w Wiązowie w 2015 roku.
„Skrzydła Ateny” wystąpiły również podczas spotkań integracyjnych, lokalnych uroczystości i pikników. Zespół wziął także udział w Dolnośląskim Przeglądzie Pozytywnie Zakręconych Seniorów „Bo radość jest w nas”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Klub 4 Bazy Logistycznej we Wrocławiu.
Grupę tworzą osoby z olbrzymim sercem dla muzyki, z pasją i zaangażowaniem, wspierane i prowadzone przez fundację Atena. Talenty muzyczne, pisarskie i organizacyjne stanowią bazę do twórczej aktywności, a wielka odwaga – pomimo tremy umożliwia występy publiczne. Własne teksty – z życia wzięte, emocje codzienne przekute w muzykę, oraz niesamowita życzliwość i pozytywna energia emanująca z Zespołu podczas prób i na występach to niezaprzeczalne atuty. Opiekę nad Zespołem sprawuje prezes fundacji Ewa Mielczarek, nad oprawą muzyczną czuwa pani Krystyna Maksymiak, natomiast talentem pisarskim Zespół jest wspierany przez panie- Marię Puzyniak i Wiesławę Mazur.
 Misją „Skrzydeł Ateny” jest propagowanie „bycia razem i dodawania dobrych emocji do życia”. Dzięki pozyskanym przez fundację środkom z Ministerstwa Rodziny Pracy I polityki Społecznej w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła z fundacją Atena” zespół będzie szlifować warsztat techniczny i występować na kolejnych scenach, będzie też gospodarzem spotkania uniwersytetów i „Przeglądu Muzycznego „, który odbędzie się już w listopadzie w Wiązowie.

3457muzykoterapia2910812611